0047 90 18 16 52 atakst42@gmail.com

Vi utfører varierte oppdrag på de fleste typer eiendom

Vi svarer innen 24 timer!

Våre godkjenninger og medlemskap

Lang erfaring

Vi er et team med takstkonsulenter med ulik tverrfagelig bakgrund, variert erfaring og virkeområde innen bygge og eiendoms bransjen gjennom mange år.

Vi tilbyr de fleste aktuelle tjenester og rapport former innen eiendomsegmentet. Disse er daglig etterspurt i markedet.

Takserte Eiendommer

År's erfaring innen eiendom

Autoriserte Takstmenn

Vi hjelper deg

Det er ofte fordelaktig samt kostnads besparrende å engasjere en erfaren fagskyndig aktør, før kjøp, salg utleie eller andre relevante transaksjoner innen dette segmentet.

Det er spesielt viktig for å styre unna diverse uforutsette utfordringer gjennom den aktuelle prosessen.

Våre Kunder

Vi har varierte kundegrupper for alle tjenester vi tilbyr.

Alt i fra de største entrepenører / byggherrer i Norge til private sluttbrukere av våre tjenester.